Welcome to Republic of Fritz Hansen

Persondata politik

Denne persondata politik gælder for fritzhansen.com, som ejes og drives af Republic of Fritz Hansen A/S, Allerødvej 8, 3450 Allerød, CVR nr. 14 12 02 11

Fritz Hansen er underlagt den danske persondatalov og enhver behandling af personoplysninger sker under iagttagelse af persondataloven. Fritz Hansen er i medfør af persondataloven at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om kunder og besøgende på hjemmesiden.

Fritz Hansen indsamler på forskellig vis oplysninger om dig i forbindelse med, at du anvender hjemmesiden. Denne politik beskriver hvilken type oplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler disse, og hvem du kan kontakte, såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til vores retningslinjer.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Fritz Hansen indhenter oplysninger om vores brugere på to måder: Gennem såkaldte 'cookies' (se vores Cookie politik) og gennem registrering (se nedenstående).

Ved køb på hjemmesiden indsamler Fritz Hansen kundens navn, adresse, telefon/mobilnummer samt e-mail. Denne data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Vi benytter endvidere AltaPaysom betalingsformidler, når du gennemføre en betaling på fritzhansen.com. AltaPay er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende krav for betalingsindløsere, herunder krav til sikkerhed. Endvidere er AltaPay ansvarlig for, at kreditkortnumre og koder sikkerhedsmæssigt håndteres i henhold til de krav, som er opstillet i henhold til Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Ud over købssituationen indsamler Fritz Hansen også om personoplysninger, i forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve, konkurrencer eller andre tjenester. Fritz Hansen indsamler i denne forbindelse  navn, adresse, e-mail og stillingsbetegnelse. Du skal give dit samtykke til at komme på vores mailingliste, således at du løbende modtager nyhedsbreve, online Republic Magasin samt invitationer til events og konkurrencer. Denne service kan du til enhver tid omkostningsfrit til- og afmelde.

Hvem deler vi personoplysninger med?

Vores hjemmeside bliver hostet af eksterne leverandører, som behandler oplysningerne på vores vegne og efter instruks fra os. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre tredjeparter.

 

Ændring af retningslinjer

Fritz Hansen forbeholder sig ret til at opdatere og ændre retningslinjerne i denne politik. Når vi gør det, retter vi også datoen for 'senest opdateret' nederst i dokumentet.

 

Din tilkendegivelse og ændring/sletning af personlige data

Når du besøger Fritz Hansen accepterer du ovenstående retningslinjer.

Hvis dine personlige oplysninger ændrer sig, eksempelvis din e-mail, eller hvis du ikke længere ønsker at bruge de tjenester, som du har tilmeldt dig på www.fritzhansen.com, er det muligt at opdatere eller slette dine personlige oplysninger ved enten at logge ind på din konto på My Republic eller sende en e-mail til webshop@fritzhansen.com.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor.

 

18. januar 2017